چراغ دیواری تزئینی خورشیدی

چراغ دیواری تزئینی خورشیدی

µØ ٠٠جویی Ø¯Ø ± Ø§Ù Ø ± Ú˜ÛŒ ØµØ ± ٠٠جویی Ø¯Ø ±… Ø Ø Ø † Ø ± Ú˜ÛŒ تزئی٠† ÛŒ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ا٠"ام Ù¾"

مدل:XLTD-249C

ارسال پرس و جو

توضیحات محصول

… ÙˆØ ± د شم Ø§Ø ± Ù.
XLTD-249C
µÙ ØÙ ‡ Ø®ÙˆØ ± شیدی
¢ Ù… ÙˆØ ± Ù
± ÛŒ
± ÛŒ های 1 * AA، 200mAh، NI-MH
… Ù † بع Ù † ÙˆØ
1 * LED Ù ‡ ای س٠ید
… ا٠† Ø · ÙˆÙ "ا٠† ÛŒ
6-8 ساعت با Ø´Ø§Ø ± Ú˜ Ú © ام Ù „
† داز٠‡ Ù… Øصو٠„
16.75 * 16.75 * 27.3 سانتی متر
‡ داخ٠"
18 * 16 * 14 سا٠† تی Ù… تØ
© Ø§Ø ± ت٠†
49.5 * 37.5 * 58.8 (24 عدد)
N.W./G.W.
7.2 / 8.2 Ú © ی٠„ÙˆÚ¯Ø ± Ù
/ Ø¸Ø ± Ù
5616/11664 / 13248 عدد
MOQ
p ‡ س٠ید 1000pcs / جعب٠‡ Ø ± Ù † p 3000pcs
مواد
Ù¾Ù „Ø§Ø³ØªÛŒÚ ©
µÙˆÛŒØ¨
CE، ROHS

† ± Ù † ÙˆØ ± Ø®ÙˆØ ± شیدی Ø ± Ù † صب Ú © Ø ± دس٠† Ø³ÙˆØ ± Ù † ÙˆØ ± اتوم © با AUTO / OFF Ø³ÙˆØ¦ÛŒÚ † ØŒ Ù… اد٠AB: ABSØŒ Ù † ÙˆØ ± Ø ± Ù † Ú¯: Ø³Ù ÛŒØ¯Ø ›Ø¶Ø¯ Ø ¢ ب با دوا٠دوا٠، Ù… … Ø¯Ø ± Ø¨Ø ± Ø§Ø¨Ø ± ا٠واع Ù… خت٠"Ù Ù ‡ وا Ø¯Ø Ø · ÙˆÙ" §Ù ØŒ Ú © Ù ‡ Ù… Ù † اسب Ø¨Ø ± ای اد٠‡ Ø¯Ø ± ٠ضای است LED LED ‡ Ù Ù ÙˆÙ ‚" عاد٠‡ Ø ± وش٠† Ø¯Ø † Ù LED LED LED † یت ± ا ب٠‡ خا٠† Ù ‡ خود Ø Ø§ با Ø§Ø®Ø ± اج از Ù… … ا٠† ØŒ Ù † Ú¯Ù ‡ Ø¯Ø§Ø ± ÛŒ خا٠† واد٠خود خود † ات خا٠† Ú¯ÛŒ از Ø ¢.با استفاده از پانل ساخته شده و غیر انعطاف پذیر در بالای صفحه به عنوان منبع تغذیه، این مشکل موجب صرفه جویی در پیچیدگی های پیچیده می شود، فقط با دو پیچ (شامل) آن را به دیوار یا حصار چوبی وصل کنید. Itis مناسب برای لامپ دیوار حصار در فضای باز و لامپ حصار باغ. روشنایی هوشمندانه - ساخته شده در حسگر نور حساس، نور به طور خودکار در شب روشن می شود و در روز را خاموش کنید. ± ÛŒ قابل شارژ - ± ÛŒ قابل شارژ، با پانل خورشیدی سیلیکون monocrystal، نیاز به مدت 8 ساعت در معرض تابش خورشید کامل است و بیش از 10 ساعت زمان نوردهی را در شب فراهم می کند. ایمنی و کیفیت تضمین شده - مطابق با CE و ROHScertification؛ IP44 ضد آب، مقاوم در برابر حرارت و با دوام، محصولات سازگار با محیط زیست.

برچسب های داغ: Ù "ام Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ Ù" ام Ù¾ Ø®ÙˆØ ± شیدی، Ù "ام Ù¾ ± تزئی٠† ÛŒ Ø³Ù Ø§Ø ± شی، دیجیتا٠"Ù" ام Ù¾ ± Ø®ÙˆØ ± شیدی، Ù "ام Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ Ù" ام Ù¾ ± Ø®Ø ± ید Ø§Ø ± زا٠† قیم ت ا٠"ام Ù¾ ± ÛŒ ا٠"ام Ù¾ Ø®ÙˆØ ± شیدی، Ù" ام Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ "تخ٠ی٠، Ù Ø ± وش Ù" ام Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ تا٠"Ø®ÙˆØ ± شیدی، Ú † ی٠† تام ی٠† Ú © Ù † Ù † دگا٠† ± ا٠"Ù… Ù¾ دیجیتاÙ" Ø®ÙˆØ ± شیدی، Ú † ی٠† ± ٠ا٠ا٠پ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ Ú † ی٠† ØŒ † † "ام Ù¾ Ø®ÙˆØ ± شیدی، ± Ù † † ÙˆØ ±" ام Ù¾ Ø®ÙˆØ ± ساخت٠‡ شد٠‡ Ø¯Ø ± Ú † ی٠† ØŒ Ú © Ø§Ø ± خا٠† Ù ‡ "ید Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø Ù Ù ÙˆØ ± Ù¾Ø ± دازی Ø®ÙˆØ ± شیدی Ú † ی٠† Œ تام ی٠† Ú © Ù † Ù † دگا٠† Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ "Ù… Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± Ø®ÙˆØ ± شیدی، Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± تزئی٠† ÛŒ Ø®ÙˆØ ± شیدی Ú © Ø§Ø ± خا٠† Ù ‡ Ù "ام پ، Ù" ام Ù¾ ‡ ‡ ای ± ÛŒ Ù "ا٠٠ای تزئی٠† ÛŒ Ø®ÙˆØ ± شیدی، قیم ت پایی٠† ØŒ Ø " … Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ Ù ‡ ای † Ø®ÙˆØ ± شیدی، قیم ت Ù "ام Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ Ù ‡ تزئی٠† ÛŒ Ø®ÙˆØ ± قیم ت Ù "Ù… Ù¾ Ø¯ÛŒÙˆØ§Ø ± ÛŒ" ای تزئی٠† ÛŒ Ø®ÙˆØ ± شیدی Ø Ø§ÛŒÚ¯Ø§Ù † Ù † Ù ÙˆÙ † †

رده مربوطه

ارسال پرس و جو

لطفا در صورت تمایل به ارائه درخواست خود در فرم زیر مراجعه کنید. ما شما را در عرض 24 ساعت پاسخ خواهیم داد.