بسته بندی و حمل و نقل

بسته:
1. ما کیسه پلی اتیلن، بسته بندی حباب را ارائه می دهیم. فوم، جعبه سفید، صندوق پستی، جعبه رنگی، جعبه نمایش، پالت و غیره
2. ما بسته بندی مشتری را نیز به شرطی ارائه می دهیم که MOQ ما را رعایت کنید
حمل دریایی: 
1. ما می توانیم کانتینر را در نینگبور شانگهای بارگیری کنیم
2. ما روش حمل و نقل را ارائه می دهیم: خدمات پیک، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی
3. ما سفارش را می پذیریم: بار کامل کانتینر، بار کمتر کانتینر

4. ما خدمات ارائه می دهیم: EX-WORK، FOB، CIF، درب به درب