بسته بندی و حمل و نقل

بسته بندی:
1. ما کیسه های پلی اتیلن ، بسته بندی حباب را ارائه می دهیم. فوم ، جعبه سفید ، جعبه نامه ، جعبه رنگ ، جعبه نمایش ، پالت ، و غیره
2. بسته بندی مشتری را نیز ارائه می دهیم به شرط آنکه با MOQ ما روبرو شوید
حمل دریایی: 
1. ما می توانیم ظرف را در Ningboor شانگهای بارگیری کنیم
2. ما روش حمل و نقل را ارائه می دهیم: خدمات پیک ، حمل و نقل هوایی ، حمل و نقل دریایی
3. ما سفارش را می پذیریم: بار کامل کانتینر ، بار کمتر ظرف

4. ما خدمات ارائه می دهیم: EX-WORK ، FOB ، CIF ، DOOR TO DOOR