اخبار محصولات

توضیحات رطوبت ساز

2021-06-25

رطوبت ساز یک اصطلاح متالورژیکی است، نوعی تجهیزات ماشینی است.

مقدمه اولیه

رطوبت‌ساز نوع تبخیر مستقیم معمولاً به عنوان رطوبت‌ساز نوع خالص نیز شناخته می‌شود.

رطوبت ساز نوع تبخیر حرارتی، رطوبت ساز نوع گرمایش الکتریکی نیز نامیده می شود.

در مقایسه با سه مورد فوق، هیچ پدیده "پودر سفید" در استفاده از مرطوب کننده گرمایش الکتریکی، سر و صدای کم، اما مصرف برق زیاد، پوسته پوسته شدن آسان بر روی مرطوب کننده وجود ندارد.