اخبار صنعت

توضیحات لامپ خورشیدی

2021-07-31

لامپ خورشیدی یک لامپ الکتریکی است که توسط پنل خورشیدی به برق تبدیل می شود.

لامپ خورشیدی از ماژول سلول خورشیدی، تعدادی لامپ LED، جعبه کنترل (جعبه کنترل دارای شارژر، کنترلر، باتری) و قطب لامپ تشکیل شده است.