اخبار شرکت

رویداد فوق العاده سپتامبر

2019-09-11

به منظور تشکر از مشتریان جدید و قدیمی ، این شرکت طرح فوق العاده رفاه را از ماه سپتامبر آغاز کرد.

لطفا برای جزئیات بیشتر به تصویر پیوست شده مراجعه کنید.

دوستانی که ایده دارند می توانند در اسرع وقت با من تماس بگیرند ، وقت تمام می شود.