اخبار شرکت

رطوبت ساز جدید ما

2020-08-20
این رطوبت ساز با نوع معمولی متفاوت است و می تواند روغن اساسی به آن اضافه کند ، زیرا پلاستیک pp است بنابراین آسیب نمی بیند. و دارای یک مخزن بزرگ حاوی 3.5 لیتر آب است که می تواند 12 ساعت بعد از یک افزودن کار کند lightنور شب که ایده بسیار شیرینی است که می تواند فضایی بسیار آرام و عاشقانه ایجاد کند می توانید در قسمت بالایی آب اضافه کنید. برای تمیز کردن بطری آب برای طراحی بسیار آسان تر است