سالات متداول

آیا مقدار کمی را برای سفارش آزمایشی قبول می کنید؟

2018-05-17
مشتری گرامی ، ما می توانیم مقدار کمی را برای سفارش آزمایشی قبول کنیم تا از تجارت شما پشتیبانی کنیم. اما لطفاً به شما توصیه شود که در فصل اوج ما ، چیدمان آن دشوار است.