اخبار صنعت

دانشمندان آلمانی در حال توسعه سلول های خورشیدی ذخیره انرژی هستند

2018-07-04
دانشمندان در Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) پروژه طرح توسعه یک سلول خورشیدی ذخیره انرژی را از طریق دو پروژه تحقیقاتی مختلف. هر دو پروژه از بنیاد پژوهشی آلمان (DFG) بیش از 1 میلیون دلار دریافت کردند.
 
باتری جدید براساس یک سیستم ذخیره انرژی است که بر دو نوع هیدروکربن متصل است: نوربوردادین (NBD) و تتراسیکلئوپتان (QC). این سیستم منجر به واکنشی می شود که باعث می شود مولکول به QC تبدیل شود وقتی که نور به مولکول NBD تبدیل شود. محققان بر این باورند که این فرایند تولید تراکم انرژی مشابه با باتری های با کارایی بالا را تولید می کند. دانشمندان در حال بررسی نحوه استفاده یا بهبود فرایند تولید سلول های خورشیدی ذخیره انرژی ذکر شده در بالا هستند.
 
آنها همچنین بر روی یک پروژه زیر مطالعه کار می کنند که بر انتشار کاتالیزوری و الکتروشیمیایی انرژی خورشیدی ذخیره شده در ترکیبات آلی تنک تمرکز دارد.
 

تیم تحقیقاتی گفت که تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره شده به طور مستقیم به برق، غیرممکن نیست. این چشم انداز امکان ساخت یک سلول خورشیدی "ذخیره" را ایجاد کرده است.