اخبار صنعت

Hanergy اینجاست تا تصورات شما از انرژی خورشیدی را زیر و رو کند

2018-08-18

از سال 1839، دانشمند فرانسوی بکرر "اثر فتوولتائیک" را کشف کرد. در سال 1954، دانشمندان آمریکایی Chabbin و Pilson اولین سلول خورشیدی سیلیکونی تک کریستال عملی را ساختند و سپس صنعت تولید برق فتوولتائیک پس از دهه 1990 به سرعت توسعه یافت. صنعت خورشیدی که قدمت صد ساله ای را پشت سر گذاشته است، تنها به صحنه های ساده ای مانند نیروگاه های زمینی یا آبگرمکن های خورشیدی محدود نشده است، بلکه در قالب محصولی جدید به زندگی روزمره مردم نفوذ کرده و جان تازه ای به ارمغان آورده است. سبک ها و محصولات به مردم تجربه.