اخبار صنعت

وقتی چراغ خورشیدی باغ خاموش است چه اتفاقی می‌افتد؟

2018-06-11
اگر کنترلر چراغ باغ خورشیدی خاموش باشد چه باید بکنم؟
هنگامی که لامپ خاموش است، ممکن است کیفیت کنترلر خاموش نشود. هنگامی که باتری در شرایط غیر اشباع است، ولتاژ باتری کاهش می یابد، ولتاژ پس از کنترل تدریجی منبع تغذیه (ولتاژ) و مقدار ولتاژ بار قطع می شود. ولتاژ باتری، زمانی که به نقطه خاصی B بازگردانده نشده باشد، فرآیند بازیابی دارد (برای رسیدن به ولتاژ برگشت تخلیه نیاز به شارژ دارد)، زیرا کنترل کننده در صورت عدم بازگشت، کنترل خوبی بر مقدار نقطه B ندارد. تا این نقطه و به خط وصل می شود، هنگام راه اندازی بار کاری، ولتاژ مقداری نور می دهد، دوباره قطع می کند و ...
تحلیل فوق محتمل است.

اگر کنترلر چراغ باغ خورشیدی خاموش باشد چه باید بکنم؟
هنگامی که لامپ خاموش است، ممکن است کیفیت کنترلر خاموش نشود. هنگامی که باتری در شرایط غیر اشباع است، ولتاژ باتری کاهش می یابد، ولتاژ پس از کنترل تدریجی منبع تغذیه (ولتاژ) و مقدار ولتاژ بار قطع می شود. ولتاژ باتری، زمانی که به نقطه خاصی B بازگردانده نشده باشد، فرآیند بازیابی دارد (برای رسیدن به ولتاژ برگشت تخلیه نیاز به شارژ دارد)، زیرا کنترل کننده در صورت عدم بازگشت، کنترل خوبی بر مقدار نقطه B ندارد. تا این نقطه و به خط وصل می شود، هنگام راه اندازی بار کاری، ولتاژ مقداری نور می دهد، دوباره قطع می کند و ...
تحلیل فوق محتمل است.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept