اخبار صنعت

دانشمندان چینی تازه کار بازده تبدیل تبدیل سلول خورشیدی

2018-08-13
گزارش شده است که تیم تحقیقاتی طراحی و آماده سازی مواد و دستگاه های سلول خورشیدی آلی لمینیت با راندمان بالا و ویژگی های طیفی جذب طیفی را به دست آورده است که به ترتیب بازده تبدیل فوتوالکتریکی 17.3 درصد و تجدید حیات جهان از بازده تبدیل فوتوالکتریک سلول های خورشیدی آلی / در ادبیات بالاترین رکورد این آخرین دستاورد، سلول های آلی خورشیدی را یک گام به صنعتیتر شدن نزدیک تر ساخته است. مقاله ای که به معرفی این تحقیق در مجله علمی دانشگاه علم و صنعت منتشر شده است.