اخبار صنعت

FB می خواهد یک مزرعه خورشیدی ایجاد کند. از انرژی های تجدید پذیر در سال 2020 استفاده می شود.

2018-11-05
اداره دره تنسی تقریباً 10 میلیون نفر را در هفت ایالت جنوب شرقی ایالات متحده اختیار می کند. آژانس دولتی و شرکت انرژی پاک NextEra Energy برای ساخت مزرعه خورشیدی مورد استفاده فیس بوک انتخاب شد. شرایط و جدول زمانی ساخت هنوز اعلام نشده است.

بیانیه مرتبط فیس بوک نشان می دهد که پروژه اول خورشیدی در کلپورت ، آلاباما 227 مگاوات برق و پروژه NextEra در لینکلن شایر ، تنسی 150 مگاوات برق تأمین می کند.

فیس بوک امیدوار است که تمام مراکز داده و دفاتر تا سال 2020 از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنند. این شرکت گفت که همکاری با اداره تنسی اجازه می دهد تا امکانات محلی این شرکت به این هدف برسد.