اخبار صنعت

چگونه برای مراقبت از نور خورشید باغچه

2019-01-18

همانطور که همه میدانیم که نور خورشید از منظومه خورشیدی به نور خورشید می آید، بنابراین ما باید نور خورشیدی را تمیز کنیم تا بتوانیم انرژی را برای شب ذخیره کنیم.

سه چیز باید انجام شود

اول، شما باید پاک کردن پانل خورشیدی را با پاک کردن پاک کنید. انرژی خورشیدی، انرژی خورشیدی را در نور مستقیم خورشید قرار می دهد، در صورتی که در پنل خورشیدی، لکه هایی وجود دارد که فرآیند ذخیره سازی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دوم، قبل از اینکه آنها را ذخیره کنید، ابتدا باید آنها را به حالت خاموش تغییر دهید، سپس خورشیدی را خنک کن و نور خورشیدی را در مکان تاریک ذخیره کنید.

سوم، نور خورشید باغ نیز در طول زمستان یا روزهای ابری کار نمی کند، بنابراین بهتر است که نور خورشید را در مکان تاریک ذخیره کنید