اخبار صنعت

چرا نور خورشید کار می کند؟

2019-01-14

اکثر مدل های چراغ از یک سلول خورشیدی تک استفاده می کنند که یک ولتاژ پایین تولید می کند و مقدار متنوعی از جریان را بسته به اندازه سلول و میزان نور قابل توجه روی سطح می دهد.

سلول های خورشیدی به طور مستقیم به یک باتری از طریق یک دیود سیمی می شوند، که مانع جریان جریان باتری از طریق سلول خورشیدی در شب می شود. در طول روز، باتری، پس از آن در شب، سلول های خورشیدی متوقف می شود تولید برق و photoresistor تبدیل نور LED است که نور خورشید باغ شما است.