مرطوب کننده هوا USB

رطوبت ساز USB هواUSB ، همچنین به عنوان رطوبت ساز رایانه ای شناخته می شود ، در اصل همان اصل مرطوب کننده معمولی است. این ماده از اصل نوسان فراصوت با فرکانس بالا برای اتمی کردن آب به ذرات فوق ریز 1-5 میکرونی و پخش شدن غبار آب در هوا استفاده می کند. برای دستیابی به رطوبت یکنواخت هوا. در مقایسه با مرطوب کننده سنتی ، این مزیت راحت تر بودن را دارد و می تواند در هر زمان و هر مکان استفاده شود.


View as