اخبار شرکت

بازرسی محصول

2020-09-22

قرار است بازرسان ساعت 10 صبح امروز به این شرکت برسند. پذیرش توسط کارکنان فروش ما. برای تهیه کالا و ابزار مورد نیاز ، از قبل زمان بازرسی کارکنان مربوطه را از قبل به ادارات مربوطه شرکت اطلاع دهید. با توجه به نیاز مشتری برای همکاری با کارکنان بازرسی ، به منظور تکمیل بهتر بازرسی ، مانند نمونه برداری خارج از جعبه ، نصب ، توابع آزمایش ، پرسنل بازرسی را به مرکز آزمایش شرکت هدایت کنید. بازرسان بررسی های تصادفی را انجام می دهند و مراحل بازرسی را با جزئیات مستند می کنند. پس از بازرسی ، برای تأیید با بازرس ارتباط برقرار کنید. نتایج اولیه بازرسی محصول را بررسی کرده و پیش نویس گزارش بازرسی را درخواست کنید.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept