اخبار شرکت

بازدید مشتری

2020-09-24

مشتریان امروز ساعت 3 بعدازظهر از شرکت ما بازدید می کنند. دبیران بازرگانی خارجی را مدیران تجارت خارجی و دفتریاران تجارت خارجی همراهی می کنند. مشتری درک اولیه ای از کارخانه دارد و شرکت ما پاسخی جامع و دقیق دارد. پس از یک ساعت ارتباط عمیق ، مشتریان از شرکت بسیار راضی هستند ، در مورد زمان بازدید بعدی توافق کردند.