اخبار شرکت

رفاه شرکت

2020-09-28

جشنواره میانه پاییز ، یک جشنواره سنتی چینی ، تنها چند روز دیگر فاصله ندارد. این شرکت پیشاپیش هدایای تعطیلات را برای کارمندان خود سفارش داده است. امروز به هر یک از همکاران در شرکت.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept