اخبار صنعت

نحوه نصب چراغ خورشیدی در باغچه

2019-02-18


چگونه نور خورشیدی را در باغ خود نصب کنیم؟

چراغ باغ خورشیدی به دلیل عدم نیاز به سیم و نصب آن بسیار آسان، روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند. نور خورشیدی نور خورشید را جذب می کند و در شب به طور خودکار روشن می شود. استفاده از آن بسیار آسان است.

هنگامی که تصمیم می گیرید از نور خورشیدی در باغ خود استفاده کنید، باید یک برنامه ریزی کنید.

1、Before you install the light you have to make sure the function of your light. Is it a path or an object in the garden? If it is a path, the light should be inserted close to the way. For the latter,you should put the light around the object to prominent scenery. The advantage of solar light is that you can move the light to anywhere you want at anytime.

2、When you install solar light you should make sure the light can be direct access to sunlight. This means placing them where they will absorb the maximum hours of sunlight each day. Make sure that branches and overhangs donپانل خورشیدی کوچک را روی واحد نور سایه بزنید.